Vad jag gör

Personlig utveckling

Vi människor lever idag i ett samhälle med stor påverkan från andra och annat, vilket gör att vikten av att må bra i sig själv ökar. Hur vi ser på oss själva har en stor påverkan på hur vi mår och hur väl vi fungerar i det vi är och gör. Jag hjälper dig att hjälpa dig själv genom coaching, mental träning och samtalsrådgivning och har erfarenhet från samtal med både barn och vuxna, idrottare samt chefer, ledare och medarbetare inom företag.  Jag jobbar både med fysiska möten samt samtal via telefon, Skype och Facetime.

Företagsutveckling

Företagsutveckling är inget projekt, det är ett långsiktigt arbete med processer som behöver understödjas av kraftfulla och strukturerade arbetssätt, tydliga målsättningar och ett enormt engagemang. Jag ser företag som system bestående av 3 huvuddelar: varumärke, organisation och individer. Varje del består i sin tur av viktiga områden som bidrar till en helhet och som driver företaget framåt. Dessa tre områden arbetar jag med dagligen genom workshops, föreläsningar, utbildningar och coaching, både i och utanför Sverige.

Urval av tidigare uppdragsgivare