Blogg

”Dom jävlarna tar våra jobb”

Har du någon gång tänkt tanken, uttryckt dig om eller gett sken av att det är någon form av verklighet att människor som flyr för sina liv, för sina familjer och för sin framtid tar våra jobb? Just ditt jobb? Är du av åsikten att Sverige är ett riktigt skitland att bo i? Att det är kallt året om och att det var bättre förr? Har du någon gång skällt på en stackars medarbetare i kassan för att ditt presentkort gått ut och att du inte utnyttjat det på ett helt år? Vill du röra på dig fysiskt men du stoppas av anledningen att just du är den enda som inte har tid trots att alla andra också har 24 timmar på sitt dygn? Har du andra bra anledningar till att välja offerkoftan som klädesplagg för hur du mår, hur du uppfattar situationer och hur ditt tillstånd påverkas?

GRATTIS! Då har jag precis vad du behöver! Något banbrytande som kommer att göra skillnad för dig, för allt som irriterar dig och för hela din omgivning. Är du redo?!

*Trumvirvel*

DITT EGET ANSVAR.

Läs det igen.

DITT EGET ANSVAR.

För lite drygt ett år sedan läste jag en krönika i som i sitt syfte bekräftade min personliga uppfattning om hur bra vi har det i Sverige. Den handlade kortfattat om att Sverige bland annat ligger i topp i världen när det kommer till att vara ett hälsosamt land, vara ett bra land att uppfostra barn i och om att Sverige är ett land med lite korruption. Lägg till detta att vi i Sverige även har tillgång till skola, sjukvård, rent vatten och mycket mer som är fantastiskt. Ta nu detta och sätt det i ett sammanhang av att vi i Sverige detta till trots har en en oroande sjukskrivningsstatistik där nästan hälften av alla sjukskrivningar är på grund av psykisk ohälsa enligt Försäkringskassan eller att 60.000 barn är utsatta för mobbing enligt Friends. Här är det något som inte stämmer. Vi har på ena sidan en grundläggande trygghet med fantastiska förutsättningar för att må bra och hantera eventualiteter, på den andra sidan har vi en oroväckande hög nivå av psykisk ohälsa orsakad av många olika anledningar.

Vad händer om vi sätter det i relation till vårt eget ansvar? Vad händer om vi börjar med oss själva? Jag säger inte att det är lösningen till allt, men det är min övertygelse att det har stor påverkan. Jag har personligen erfarenhet av olika former av utmaningar i livet och även erfarenhet som vän, närstående och coach av livets olika sidor. Vad jag har lärt mig av detta är att våra val har en enorm påverkan på hur vi mår.

Jag läste för några år sedan ett citat i min kalender som löd:

”Endast en sak behöver förändras för att du ska uppleva lycka, det är var du fokuserar din uppmärksamhet.”.  

Det citatet har sedan den dagen följt mig varje dag och har bekräftats av mina upplevelser genom åren. Personligen ser jag mig själv som en person som möter livets utmaningar med en till grunden positiv inställning och ser oftare möjligheter än omöjligheter, även om jag också har mina utmaningar. Jag minns när min kollega för några veckor sedan uttryckte sig om att jag verkade vara en person som aldrig var stressad, att jag hanterade situationer lösningsorienterat och till grunden var glad och positiv. Efter en kort reflektion svarade jag något i stil med:

”Tack, för att vara ärlig vet jag inte senast jag var stressad. Ordet stress är något som jag tagit bort för att göra livet mer hanterbart. Jag väljer att uttrycka det som händer i min kropp för vad det är, till exempel hög anspänning, förhöjd puls eller ohållbar planering, istället för att benämna det med stress.”

Detta synsätt har hjälpt mig mycket i att hantera det som sker i mig och runt om mig. På samma sätt väljer jag var jag fokuserar min uppmärksamhet för att skapa mig själv en positiv tillvaro genom att exempelvis byta ut ord som måste till vill eller ord som kan inte, svårt, problem, dålig och andra negativt laddade ord till utmaning eller utmaningar

Låt mig ge ett exempel från en vän som heter Sabina Boman Andersson. Sabina är sedan några år tillbaka diagnostiserad med sjukdomen endometrios, ni som inte vet vad det innebär kan läsa mer här. Kort sagt påverkas Sabina dagligen av enorma smärtor och kan i vissa fall inte närmas av människor, inte bära kläder eller ens ta sig upp ur sängen – allt på grund av smärta. Sabinas endometrios har gått så långt att hon idag har gjort allt hon kan fysiskt och medicinskt tillsammans med läkare och andra specialister, vilket innebär att det enda som kvarstår är att behandla smärtan med det mentala samt hennes egna tankar, känslor och beteenden. När Sabina fick frågan om hur hon alltid kunde vara så positiv under en av hennes föreläsningar gav hon svaret som visar på skillnaden som gör skillnaden:

”Jag är inte positiv, jag väljer att vara positiv för att det ger mig så mycket.”

Eget ansvar är inte när det ges, utan när det tas
Vad händer om föräldrar skapar förutsättningar till att barn får vara just barn men att de samtidigt lär sig ta ansvar för deras ageranden och handlingar? Vad händer om föräldrar tillsammans med barn fokuserar på att skapa beteenden som främjar vänskap, inlärning och respekt så att lärare kan fokusera på att vara lärare? Jag är övertygad om att skolan blir bättre och att statistiken för mobbing minskar drastiskt. Varför? För att ingen föds till rasist. Ingen föds till att hata. Ingen föds med värderingar. Ingen föds till att göra skolan till en plats som föder psykisk ohälsa. Det är något som vi själva skapar.

Vad händer om vi människor väljer leva efter värderingar som vi själva egentligen står för? Vad händer om vi tar beslut som går i linje med vad som är viktigt för oss, till exempel att leva i frihet? Omge oss med kärlek? Visa respekt? Vad händer om vi väljer att identifiera oss själva med det vi är, våra egenskaper, istället för det vi gör eller något som vi försöker skapa i exempelvis sociala medier?

Min övertygelse är att vi mår bättre och sänker sjukskrivningsstatistiken för psykisk ohälsa.

När jag föreläser brukar jag alltid säga: ”hur du ser på dig själv skapar en känsla i din kropp, vilket i sin tur påverkar dina beteenden och även ditt självförtroende – förtroendet för dig själv och det du ska göra”. Kraften i detta sitter i att vi till stor del kan påverka våra beteenden, bara genom våra egna tankar. Våra tankar, alltså vad vi tänker om oss själva, påverkar vår känsla i vår kropp. Vår känsla i vår kropp påverkar i sin tur våra beteenden. Logiskt va? Frågan är hur och vad du väljer att tänka? Bestämmer du över din tid och ditt liv eller gör någon annan det? Ta din mobiltelefon som exempel, är det du som bestämmer när, var och hur du ska aviseras om händelser eller överger du det ansvaret till någon annan?

Som coach när jag träffar mina klienter ställer jag alltid frågor kring egenskaper, värderingar, kärnvärden, drivkrafter och intressen för att klienten själv ska skapa en verklig bild av sig själv. Vi är med all säkerhet många som ställt oss själva frågan: ”vad är det jag egentligen vill?”. Svaret på den frågan grundar sig enligt min erfarenhet i just de olika områdena jag tidigare nämnde. Genom att vi fokuserar på vad som är bra med oss själva, redogör för våra intressen och drivkrafter samt skapar en bild av vad vi egentligen står för och tycker är viktigt i våra liv ger vi oss själva en orubblig grund att stå på, en grund som ger oss många av de svar vi söker i våra liv. Ju närmare du kommer dig själv, desto tydligare blir din väg att gå.

Ditt liv är en film och du är regissören
Uttrycket är en klyscha, kan vara provocerande och jag har förståelse för att livet har sina utmaningar och att vi möter olika former av sorg, orättvisor och förbannelser. Självklart är det inte så, men om ditt liv var en film och att du var regissören, hur hade du då regisserat ditt liv?

Det finns en mycket intressant teori kring påverkan som Stephen Richards Covey skriver om i sin bok ”The 7 Habits of Highly Effective People” som har en direkt koppling till den tidigare frågeställningen om var vi människor väljer att fokusera vår uppmärksamhet. Covey beskriver det som en cirkel av påverkan med två lager där det inre lagret innehåller det som vi till stor del kan påverka och kontrollera, medan det yttre lagret innehåller det som vi har lite kontroll över. Vidare menar Covey att vi människor är ansvariga för våra liv och att våra beteenden är ett resultat av våra beslut, inte våra villkor och omständigheter. Genom ett proaktivt förhållningssätt, där vi fokuserar på det som är vårt ansvar och det som vi kan påverka, ökar vårt inflytande och vi får en positiv energi. Å andra sidan, om vi lever reaktivt och fokuserar på det som är utom vår påverkan och ansvar tenderar vi att minska vårt inflytande och vår energi.

Om vi tar detta tankesätt och sätter det i relation till de exempel av situationer jag i början nämnde, hur ser det ut då? Accepterar du det faktum att vi har fyra årstider i Sverige, att det till stor del av året är lägre temperatur än 20 grader och att om du verkligen inte vill bo i Sverige kan flytta till ett annat land? Lever du kvar i det gamla som var bättre eller väljer du att skapa en framtid som du önskar? Väljer du att prioritera fysisk aktivitet som enligt forskning ger dig nya hjärnceller, bättre minne, bättre koncentrationsförmåga och en bättre hälsa eller väljer du att fortsätta bryta ned din kropp? Eller tänker du fortfarande skälla på medarbetaren i kassan för att du på ett helt år, alltså 12 månader, 52 veckor och 365 dagar inte har tagit ditt ansvar och använt presentkortet? I sådant fall, ställ dig i spegeln och fråga dig själv: ”vilket är mitt ansvar i detta?”.

Till sist, om du någon gång har tänkt tanken, uttryckt dig om eller gett sken av att det är någon form av verklighet att människor som flyr för sina liv, för sina familjer och för sin framtid tar våra jobb, då är det dags att vakna upp ur den instängda värld du lever i och ta tag i ditt liv. Bara för att vi har en arbetsförmedling så innebär det inte att vi inte ska ta vårt eget ansvar för vår framtid. Hösten 2017 fick jag förmånen att föreläsa på ett arrangemang om just detta och mitt tema var ”du är ditt varumärke och det är ditt ansvar för hur du väljer att uppfattas.”.  Simon Sinek, författare och motivationstalare, sa en gång: ”people don’t buy what you do, they buy why you do it.”. Kan du svara på varför ett företag ska anställa dig är min övertygelse att de kommer att göra det. Och faktum är att de människor som ”tar” dina jobb, faktiskt skapar sig själva jobb.

Eget ansvar.

Så om ditt liv var film och du var regissören, hur hade du då regisserat ditt liv?

Vi ses på:

Mail: hello@gustafwikstrom.com

Instagram: @gustafwikstrom

Facebook: Gustaf Wikström