Personlig utveckling

 

Personligt utveckling är något som sker hela tiden och är något som du, oavsett om du är privatperson, idrottare, chef, ledare eller medarbetare, själv kan påverka och äga för att öka ditt välmående och din prestation i det du gör. Med grund i coaching, mental träning och/eller samtalsrådgivning hjälper jag dig att hjälpa dig själv till framgång med utgångspunkt från dig och din situation. Du äger ansvaret för processen medan jag ställer frågor, vägleder och ger tips som ger dig nya perspektiv och insikter.  Jag jobbar både med fysiska möten samt samtal via telefon, Skype och Facetime och har erfarenhet från samtal med både barn och vuxna, idrottare samt chefer, ledare och medarbetare inom företag. 

Exempel på områden som jag jobbar med inom personlig utveckling:

Självbild, personligt ledarskap, värderingar, motivation, rädslor, hälsa och välmående, depressioner, ätstörningar, målsättningar, stress, inställning och attityd, idrottsprestation, chef- och ledarskap, arbetsrelaterade frågor med mera. 

Jag erbjuder dig som privatperson, idrottare, chef, ledare och/eller medarbetare:

  • Coaching
  • Mental träning 
  • Samtalsrådgivning 
  • Utbildning

Ett urklipp av hur en av mina klienter uppfattar mig som coach:

”…Jag har lagt upp en plan för vart jag vill. Jag drömmer om att ”censur” och Gustaf har hjälpt mig med verktyg att förverkliga detta. …jag uppfattar Gustaf som en öppen, lyhörd, inkännande och väldigt varm person. Jag är imponerad av att han vid så unga år redan kommit långt mentalt och att han är så erfaren. Jag förstår att Gustaf tidigt i livet satte upp egna mål som han jobbar mot, vilket jag imponeras av. Jag uppfattar att Gustaf vågar utmana mig och andra, vilket bidrar till utveckling för alla parter.”