Personlig utveckling

 

Ofta lever vi människor i kraftfulla kravbilder och under stor påverkan från andra och annat, vilket i sin tur medför att vikten i att må bra i oss själva ökar. Livet blir som ett pussel som ska läggas, men spelplanen kan upplevas som för liten för alla bitar som ska vara med.

Under de senaste åren har Gustaf dagligen jobbat med dessa frågor för privatpersoner och idrottare samt för chefer, ledare och medarbetare inom företag. Återkommande för Gustaf i hans arbete som coach är att han utmanar dig som klient till att bygga upp en stabilitet i dig själv genom ett stort fokus på det egna ansvaret – allt för att framgång, hälsa och välmående ska vara ett resultat åstadkommit av dig själv. Detta arbetssätt har visat sig vara väldigt framgångsrikt och uppskattat, framförallt för att det bidrar till en hållbar och långsiktig utveckling samt ökat självförtroende och självkänsla.

Genom sin lyhördhet möter Gustaf dig som klient där du är och tränar, coachar samt utmanar dig till att bli mentalt starkare. Under personliga samtal får du lära dig att förstå samt äga dina tankar, känslor och beteenden. Målet är att du ska maximera din potential – oavsett om det handlar om att må bra, idrotta, vara chef eller hantera andra situationer och utmaningar i livet.

Med sitt genuina intresse för den mänskliga hjärnan ser Gustaf på mentala styrka som mycket annat i livet – det vi tränar på blir vi bra på, och det vi tränar mycket på blir vi mycket bra på. Han utgår från att det bästa sättet att förutse morgondagen är att själv skapa den och ger dig genom coaching, mental träning och samtalsrådgivning nya perspektiv och insikter. Precis som en personlig tränare gör dig starkare fysiskt, tränar Gustaf dig till att bli mentalt starkare.

Gustaf har lång erfarenhet från samtal med både barn och vuxna, idrottare samt chefer, ledare och medarbetare inom företag. Ett samarbete genomförs både via fysiska möten samt samtal via telefon, Skype och Facetime.